Een Enterprise Architect is eigenlijk de hovenier van het ICT-landschap. Zorgen dat de tuin opgeruimd is en iedereen er plezier van heeft. Daarbij kijkend naar de hele tuin: paadjes toegankelijk houden, snoeien en onkruid weghalen, maar ook zorgen voor nieuwe beplanting. De tuin wordt namelijk steeds belangrijker voor de organisatie. De RET zit middenin die digitale transformatie.

Innoveren
De afgelopen jaren zijn er platforms opgetuigd ter ondersteuning. Zo wordt in de Architecture Board   advies alsmede richting gegeven aan de inhoud van projecten. Niet alleen op ICT-gebied, maar ook wat betreft de inrichting van bedrijfsprocessen. Ook lopen er diverse experimenten met data-gedreven werken en zijn we betrokken bij OVPay, één van de grote veranderprogramma’s. Om de bedrijfsvoering efficiënter in te richten zijn we bezig verouderde systemen te vervangen en ‘agile’ werken in te voeren. We lijken op een tech-bedrijf en zijn in rap tempo innovaties aan het doorvoeren, die volop uitdagingen bieden. Daartoe zijn collega’s nodig die ons IT landschap helpen inrichten en die ervaring hebben met cloud-technologie. 

Gevarieerd landschap
De Rotterdamse mentaliteit van handen uit de mouwen steken en het samen doen, vind ik heel fijn. De collegialiteit is groot en de RET voelt echt een beetje als familie. Ik ben trots op de stappen die we al hebben gezet. De Architecture Board is volledig bemand en veel vernieuwingen zijn inmiddels online. Ondanks corona en een teruglopend aantal reizigers hebben we in snel tempo de basis op orde gekregen. Op de wat langere termijn gaan we stappen zetten richting artificial intelligence. OV is en blijft hard nodig voor de toekomstige mobiliteit in de regio. Ik vind het heel leuk de OV-wereld van binnen te bekijken, het biedt een gevarieerd landschap en de ontwikkelingen binnen ICT staan ook niet stil. Kennisuitwisseling met collega OV-bedrijven als het GVB is daarom zo belangrijk. Ik vind de RET een bedrijf met veel potentieel. De contouren staan, maar om in termen van de hovenier te blijven, de bollen zijn al wel geplant maar nog niet uitgekomen. Kortom er staat nog veel te gebeuren en we hebben echt versterking nodig om die digitale transitie met elkaar te kunnen uitvoeren. De RET is aan het bouwen en niet alleen aan het onderhouden. Dus hier liggen de komende jaren kansen en uitdagingen te over.